Vinohradský symfonický orchestr vznikl v září roku 2009. Začátky byly poznamenány technickými a organizačními problémy, které jsou bohužel pro amatérská tělesa běžné: nějakou dobu trvalo, než orchestr našel stabilní místo pravidelných zkoušek, potíže byly s počtem hráčů – některé sekce chyběly úplně. Pochopitelně ani finanční stránka věci nebyla snadná. Orchestr dlouhou dobu musel vyžít jen ze svých členských příspěvků. Postupně se ustálilo schéma sezóny s koncerty v Klecanech a modlitebně na Korunní. Několikrát jsme vystoupili v rámci Pražské muzejní noci v Českém muzeu hudby. Kromě toho se podařilo zařadit i několik akcí mimo tento rámec. Například dva koncerty v Říčanech, na Sázavě, v rámci Hudebního festivalu Znojmo, v zrcadlovém sále zámku na Dobříši nebo v nově rekonstruovaném kostele v lašských Hodslavicích.

 

Zakládajícím dirigentem byl v roce 2009 Milan Boušek. Orchestr vedl sám až do roku 2013, kdy byl z žesťů k taktovce přeřazen Viktor Hruška. Milan se s námi rozloučil na jaře roku 2018 a o rok později se k nám přidal dirigent Matěj Voda. Na postu koncertního mistra hrála mezi lety 2009-2014 Michaela Iblová. Po období operativního střídání na první židli je od roku 2018 naším koncertním mistrem Matěj Červenka.